De aanleiding voor Wilco’s website

Wilco’s website is gestart in 2005. De aanleiding was hulpverlening aan de slachtoffers van de tsunami in Sri Lanka via het Family Help Programme (FHP). Zoals het er nu uitziet, zal deze stichting in de loop van 2021 worden opgeheven.

Direct na de ramp heb ik me samen met Erna actief ingezet om geld in te zamelen. Vervolgens zijn wij in februari 2005 naar Sri Lanka gereisd om met eigen ogen te zien wat de stand van zaken was en wat er nog gedaan kon of moest worden. Eenmaal thuis kregen we ook veel vragen over de besteding van het geld. En omdat in die tijd de prioriteit lag bij de werkzaamheden in Sri Lanka, was er weinig tijd over voor publiciteit. Ik heb er toen voor gekozen om zelf te publiceren en zo de geldgevers al van wat eerste informatie te voorzien. Daarvoor heb ik Wilco’s website opgezet.

Gaandeweg is Wilco’s website uitgebreid met reisverslagen en foto’s en diverse andere zaken.

 

Wat staat er op Wilco’s website

Op Wilco’s Website is meer te vinden over wat ik interessant vind, wat mij bezighoudt en wat ik met anderen wil delen.

De inhoud bestaat vooral uit verslagen en foto’s van reizen. Verder is er enig dichtwerk aan te treffen.

In de rubrieken over het buitenland ligt het accent op de verhalen en de foto’s van de reizen. In de rubriek over Nederland ligt het accent minder op reizen en meer op wat er te zien is, dan wel wat ik gezien heb. Daarbij heb ik een apart onderdeel gemaakt voor natuurfoto’s.
 

Dichtwerk (of woordspelingen) publiceer ik met behoorlijk onregelmatige frequentie. Dit alles is begonnen als niet meer dan aardigheidjes, in de rubriek rijmsels. Later heb meer serieuze gedichten gemaakt. Deze staan in de rubriek levensfacetten.

 

Gebruik van teksten en foto’s

Op teksten en foto’s rusten auteursrechten. Dat is op Wilco’s website niet anders. Op de startpagina (onderaan) staat dit verder toegelicht.